157

Fiatal Felnőttek

Baptista Fiatal Felnőttek Országos Missziója

A rendszerváltás óta felnőtt egy olyan baptista fiatalokból álló generáció, akik szellemi
téren igen nagy értékeket hordoznak. A rendszeres ifjúsági és gyülekezeti alkalmak, a sok
konferencia, vezetőképzés és táborok csapattá kovácsolt bennünket, és most csak a
startpisztoly eldördülését várják sokan, hogy a Mennyei expedícióba munkatársak legyenek.
A fiatal felnőtteket nem lehet és nem is szabad tizenéves tiniként kezelni. Teljesen más az
életfelfogásuk, társadalmi helyzetük, egzisztenciális lehetőségeik és érdeklődési köreik.
A Talentum bank segítségével fel szeretnénk kutatni a szolgálatkész tehetséges fiatal
felnőtteket, akik készek arra, hogy áldozatot hozzanak egy országos misszióért. Úgy érezzük,
mintha egy feltáratlan gyémánt bányán csücsülnénk, ami arra vár, hogy felfedezzék. Nagyon
sok ajándékot kaptunk Istentől, amit gyülekezeteinkben használunk. Ez nagyon jó, viszont
egy átgondolt és megszervezett módon, egész Magyarországon áldássá tudnánk válni.
Szeretnénk, ha erre a felnövekvő generációra is igaz lenne Jézus Krisztus nagy misszió
parancsa: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt. 28,19)

Alap csapat:

Milánkovics Dániel, Jánoshalmi lelkipásztor

Halász Tímea, YFC vezetője

Kapitány Zsolt, Baptista lelkipásztor

Kis István, Budafoki ifjúsági mentor BTA-MA misszió szak

Kneifel Anna

 

Célok

 • Közösségformálás
 • Képzés
 • Evangélizáció

Feladatok 

 • Talentum bank
 • Hogyan vezessünk házi csoportot
 • Kommunikáció
 • Kapcsolattartás
 • Iskolák
 • Szervezés
 • Vezetőképzés
 • Tanítvány képzés

Céljaink:

 

Közösségformálás:

Alapvetően 3 nagy célt határoztunk meg a fiatal felnőttek szolgálatában. A közösségi oldalak sikere is azt bizonyítják, hogy az embereknek szükségük van közösséghez tartozni.

Szeretnénk egy olyan közösségi portált létrehozni, ahol kezdetben virtuálisan, de idővel fizikális és szolgatársi kapcsolatok is kialakulhatnak és nem utolsó sorban barátságok születnének.

Képzés:

Vezetőképzés: Az elmúlt időszakban egyre több ifjúsági vezető csatlakozott ehhez a fajta képzéshez. Minden évben kettő képzést szerveztünk, egyet tavasszal és egyet ősszel. Több gyülekezettel jó kapcsolat alakult ki, ahova visszavárják a vezetői csapatot (Balatonszemes, Kecskemét, Szentendre, Debrecen). Eddig öt képzést tartottunk és ezt szeretnénk folytatni az ifjúsági csapattal összefogásban.

Konferenciákon való képzés. Ifjúsági konferenciákat meglátogatva szemináriumokat tarthatnánk, csatlakozva és támogatva a konferenciák szervezőit.

Táborokban való képzés. A táborainknak van egy különleges varázsa. Az elmúlt időszakban egyre többen jönnek táborba és egyre többen vesznek részt a képzésekben. Ebben is segíteni szeretnénk a jövőben, hogy a különféle ajándékokkal megáldott fiatalok megtalálják a szolgálati területüket. Táborainkban az elmúlt két év alatt 110-en vettek részt EE (Egyéni Evangélizáció) képzésben.

 

Evangélizáció:

Ma Magyarországon szabadon hirdethetjük az evangéliumot, amit ki kell használnunk. A gyülekezetekre fókuszálva segíteni tudnánk ebben, hogy a módot és a szolgálatkész fiatalokat megtaláljuk közösen. A baptista fenntartású intézmények a legjobb példa arra, hogy olyan lehetőség küszöbén állunk egyházi szinten, ami talán még nem adatott meg a magyarországi baptistáknak.

A 2012-es táborunkban 726 regisztrált táborozó közül 320-an voltak 22 év felettiek

„Működésünk tere ott van, ahol vagyunk” - C.H. Spurgeon